Świdnicka, K. (2021). Berta Zuckerkandl i krytyka artystyczna polskiej sztuki (na wybranych przykładach). Ogrody Nauk I Sztuk, 11(11), 153–161. https://doi.org/10.15503/onis2021.153.161