Koprukowiak, G. . (2021). Rola trenera w przygotowaniu współczesnej młodzieży do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Ogrody Nauk I Sztuk, 11(11), 15–29. https://doi.org/10.15503/onis2021.15.29