Łopatka-Koneczny, P. (2020). Analiza tekstów literacko-muzycznych na studiach wyższych (?) Na przykładzie wierszy Stanisława Barańczaka. Ogrody Nauk I Sztuk, 10, 125–141. https://doi.org/10.15503/onis2020.125.141