Karczewska, K. (2020). Zarządzanie tłumem w akcji ratowniczej. Ogrody Nauk I Sztuk, 10, 83–91. https://doi.org/10.15503/onis2020.83.91