Gosiewska-Turek, B. (2020). STUDIUM PRZYPADKU POLSKIEGO UCZNIA Z DYSLEKSJĄ UCZĄCEGO SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO METODĄ MULTISENSORYCZNĄ ORAZ WPŁYW TAKIEGO NAUCZANIA NA SKUTECZNOŚĆ WŁASNĄ UCZNIA. Ogrody Nauk I Sztuk, 10, 103–114. https://doi.org/10.15503/onis2020.103.114