Gosiewska-Turek, B. (2020). STUDIUM PRZYPADKU POLSKIEGO UCZNIA Z DYSLEKSJA UCZĄCEGO SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO METODĄ MULTISENSORYCZNĄ ORAZ WPŁYW TAKIEGO NAUCZANIA NA SKUTECZNOŚC WŁASNĄ UCZNIA. Ogrody Nauk I Sztuk, 10, 103-114. https://doi.org/10.15503/onis2020.103.114