Ochenkowska, A. (2017). Działalność edukacyjna Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. Strategia i innowacyjność. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 248–254. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.248.254