Pawlaczyk, J. (2017). Personalizm w dzisiejszym świecie. Jakie problemy stoją przed definicją osoby?. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 17–27. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.17.27