Siadak, G. (2017). Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 368–381. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.368.381