Pisarze postkolonialni. Próba identyfikacji twórczości Astrid Roemer

  • Jakub Majkowski Uniwersytet Wrocławski,Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego,Katedra Filologii Niderlandzkiej, Ul. Kuźnicza 21-22, 50-138 Wrocław
Słowa kluczowe: postkolonializm, literatura niderlandzka, pisarze o podwójnych korzeniach kulturowych, imigranci.

Abstrakt

Teza. Astrid Roemer, pisarka pochodząca z Surinamu, mieszkająca przez wiele lat w Holandii, należy do tzw. pisarzy postkolonialnych. Badacze literatury wskazują na trudności z określeniem, kim są tacy twórcy. Problematyczna jest także kwestia przypisania Astrid Roemer do konkretnego pokolenia imigrantów. Pisarka adresuje swoje utwory do czarnych kobiet, pisze je jednak w języku niderlandzkim, który w Surinamie jest wyłącznie językiem urzędowym, co sprawia, iż jej powieści czytane są przez niewielki procent tej społeczności. W artykule autor stawia tezę, że twórczość Astrid Roemer należy zaliczyć do literatury wielokulturowej.

Omówione koncepcje. Autor odwołuje się do koncepcji socjologicznej pierwszego i drugiego pokolenia imigrantów oraz studium historycznoliterackiego Urszuli Topolskiej (2009), poświęconego pisarzom o podwójnych korzeniach kulturowych, tworzących w języku niderlandzkim. Przywołuje także koncepcję transkulturowości Wolfganga Welscha (1994/1995) oraz tożsamości wielokulturowej Jerzego Nikitorowicza (1995).

Wyniki i wnioski. Zarówno w biografii, jak i twórczości literackiej A. Roemer można odnaleźć znaki transkulturowości oraz hybrydyzacji kulturowej.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. A. Roemer jest laureatką P. C. Hooft Award, holenderskiej nagrody państwowej, uważanej za najważniejszą nagrodę literacką w Holandii. Pomimo tego jest autorką niszową. Jej nazwisko znalazło się w zaledwie jednym podręczniku do nauki literatury niderlandzkiej ( Topolska, 2009).

Biogram autora

Jakub Majkowski, Uniwersytet Wrocławski,Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego,Katedra Filologii Niderlandzkiej, Ul. Kuźnicza 21-22, 50-138 Wrocław

Student II roku Filologii Niderlandzkiej w Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017.

Zainteresowania naukowe: literatura holenderska, historia Holandii, komunikacja w grach online, kultura komiksów.

Bibliografia

[1]. Boehmer, E. (1995). Colonial and Post – colonial Literature. Oxford: Oxford University Press.
[2]. Boulbina, S.L. (2007). Ce que postcolonie veut dire: une pensée de la dissidence, Rue Descartes, 58 (4), 8-25.
[3]. Branach-Kallas, A. (2015). (Nie)przekładalność kultur: postkolonialne porównania. Literaria Copernicana, (2)16, 59-75.
[4]. Burszta, W.J. (2005). Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antropologii. Warszawa: IBL PAN.
[5]. Julkowska, V. (2009). Zjawisko migracji jako wyzwanie (metodologiczne) dla badaczy kultury. Historyka, T. XXXIX, 165-172.
[6]. Kledzik, E. (2015). Poetycki projekt Róžy Domašcyny między folklorem i nowoczesnością. Poznańskie Studia Slawistyczne, 8, 67-82.
[7]. Lotens, W. (2017). De Surinaamse ‘dekolonisatieromans’ van Astrid Roemer. Pobrane z: https://www.apache.be/gastbijdragen/2017/01/02/de-surinaamse-dekolonisatieromans-van-astrid-roemer/.
[8]. Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.
[9]. Obdeijn, H., P. de Mas (2001). De Marokkaanse uitdaging. De tweede generatie in een veranderend Nederland. Utrecht: Forum.
[10]. Popow, M. (2015). Wielokulturowe estetyki w dyskursie publicznym w Polsce. Próba postkolonialnej interpretacji. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2(8), 141-162.
[11]. Rowell C.H., Roemer A.H. (1998). An Interview with Astrid H. Roemer. Callaloo, 3(21), 508-510.
[12]. Stoklosa, T. (2013). Od kolonializmu do literatury postkolonialnej. Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes, 3, 61-67.
[13]. Topolska, U. (2009). Od literatury gastarbeiterów do literatury niderlandzkiej (1993-2003). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
[14]. Tymoczko, M. (2009). Literatura postkolonialna i przekład literacki. W: P. Bukowski, M. Heydel, Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 430-447.
[15]. Welsch, W. (1994/1995). Transculturality – the puzzling form of cultures today. California Sociologist, 17 & 18, 19-39.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Majkowski, J. 2018. Pisarze postkolonialni. Próba identyfikacji twórczości Astrid Roemer. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 560-568. DOI:https://doi.org/10.15503/onis.v8i8.338.