Działalność pedagogiczno-prawna Bronisława Piłsudskiego

Pedagogical and legal activity of Bronisław Piłsudski

  • Barbara Jelonek Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Badań Praw Orientalnych, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-137 Wrocław
Słowa kluczowe: Bronisław Piłsudski, Ajnu, prawo, edukacja, Japonia

Abstrakt

Cel badań. Przedstawienie działalności edukacyjnej i prawnej Bronisława Piłsudskiego na podstawie dokumentu jego autorstwa pt. Projekt zasad zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin, z krótkimi komentarzami do poszczególnych punktów oraz podejmowanych przez niego badań nad ludem Ajnu. Celem badań jest też propagowanie wiedzy na temat działalności tego Polaka na terenach krajów Dalekiego Wschodu i analiza najdonioślejszych prac badawczych, kolekcjonujących jego badania, dokonanych przez polskich naukowców.

Metoda badań. Analiza artykułów 23 i 24 dokumentu Projekt zasad zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin, z krótkimi komentarzami do poszczególnych punktów autorstwa B. Piłsudskiego (Piłsudski, 1991). Analiza i przegląd literatury zagranicznej oraz polskiej dotyczącej działalności B. Piłsudskiego (przede wszystkim prac profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Alfreda F. Majewicza, a także profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego Antoniego Kuczyńskiego oraz Władysława Łatyszewa.

Wyniki i wnioski. Z przeanalizowanego materiału badawczego czytelnik może dowiedzieć się o działalności edukacyjnej i prawnej B. Piłsudskiego. W polskiej literaturze nie ma jeszcze biografii tego Polaka, zaś w niniejszym artykule przedstawione zostały prace uniwersyteckich badaczy, którzy podjęli starania zebrania informacji, przybliżając się swoimi pracami do zanalizowania wielu wątków dotyczących życia brata Józefa Piłsudskiego, aby propagować wiedzę o tym niedocenionym w Polsce badaczu kultur Dalekiego Wschodu.

Biogram autora

Barbara Jelonek, Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Badań Praw Orientalnych, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-137 Wrocław

Absolwentka WPAE I WNS Uniwersytetu Wrocławskiego. Prawnik, ekspert Pracowni Badań Praw Orientalnych. W ramach badań naukowych prowadzi od 2012 r. na portalu społecznościowym Facebook stronę Co wiesz o Japonii. Autorka ponad 30 artykułów naukowych i prelegentka na ponad 40 konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Laureatka konkursu „2017 - rok Kościuszki i Piłsudskiego", którego organizatorem był Kurier Historyczny. Konkursowa praca pt. Fenomen badań naukowych Bronisława Piłsudskiego  nawiązuje bezpośrednio do publikacji w tym wydaniu ONiS.

Członkini British Association for Japanese Studies i Amnesty International. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Acta Erasmiana oraz członek redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego Oriental Law Review.

Członek Honorowy Międzywydziałowego Studenckiego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA.

Bibliografia

[1]. Piąty tom Collected Works of Bronisław Piłsudski (CWBP-5): Materials for the Study of the Nivhgu Language and Folklore [Zebrane prace Bronisława Piłsudskiego (CWBP-5): Materiały do nauki języka i folkloru Nivhgu] – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, opis projektu. Pobrane z: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=2687.
[2]. Akulov, A. (2015). The closure of corpok-kur problem or once again on relationship between Jōmon and Ainu [Koniec problemu corpok-kur i jeszcze raz o związku między Jōmonem i Ainu]. Cultural Anthropology and Ethnosemiotics, 1 (2), 17-31.
[3]. Archiwum Narodowe w Krakowie. Japońskie szlaki Bronisława Piłsudskiego. Pobrane z: http://www.ank.gov.pl/wystawy-i-galerie/japonskie-szlaki-bronislawa-pilsudskiego
[4]. Batchelor, J.(2007). Specimens of Ainu Folk-lore [Specyfika ludowej tradycji Ainu]. Pobrane z: http://www.sacred-texts.com/shi/safl/index.htm
[5]. Batchelor, J.(1932). The Ainu bear Festival [Festiwal niedźwiedzi w Ainu]. Transactions of the Asiatic Society of Japan, 9 (2), 37-43.
[6]. Duch, W.(2013). W Japonii odsłonięto pomnik Bronisława Piłsudskiego. Pobrane z: https://historia.org.pl/2013/12/11/w-japonii-odslonieto-pomnik-bronislawa-pilsudskiego-video/.
[7]. Jelonek, B. (2017). Fenomen badań naukowych Bronisława Piłsudskiego. Pobrane z: https://kurierhistoryczny.pl/artykul/fenomen-badan-naukowych-bronislawa-pilsudskiego,199, 5.12. 2017.
[8]. Jelonek, B. (2017). Problematyka prawna Ajnów w Japonii – badania Bronisława Piłsudskiego i sprawa Nibutani Dam. Acta Erasmiana XV, 109-124.
[9]. Kuczyński, A. (2015). Bronisław Piłsudski (1866–1918) – zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu. Niepodległość i Pamięć, 22, 2 (50), 7-93.
[10]. Kuczyński, A., Łatyszew, W. (1993). O działalności pedagogicznej Bronisława Piłsudskiego (prezentacja źródeł). Etnografia Polska, XXXVII, 29-44.
[11]. Majewicz, A. F. (1984). Ajnu - Lud, jego język i tradycja ustna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
[12]. Majewicz, A. F., Majewicz, E. (2016). Przekraczać granice dyscyplin – 40 lat prac nad dziełami zebranymi Bronisława Piłsudskiego. Bulletin De La Société Polonaise De Linguistique [Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego], LXXII, 59-81.
[13]. Majewicz, A. F. (1983). Dzieje badań nad Ajnami. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Iskry.
[14]. Mattissen, J. (2003). Dependent-head Synthesis in Nivkh: A Contribution to a Typology of Polysynthesis [Synteza zależnej głowy w Nivkh: przyczynienie się do typologii polisyntezy]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
[15]. Pałasz-Rutkowska, E. (2013). Polska Bronisława Piłsudskiego a Japonia, W: K. Inoue (red.), Pōrando no Ainu kenkyūsha Piusutsuki no shigoto (ss. 25-41) [Dzieło Piłsudskiego, polskiego badacza Ajnów]. Sapporo: Pōrando Bunka Kyōkai, Hokkaidō Daigaku Surabu Kenkyū Sentā.
[16]. Piłsudski, B. (1991). Projekt zasad zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin. Z krótkimi komentarzami do poszczególnych punktów. LUD, 74, 95−109.
[17]. dr hab. Antoni Kuczyński. Pobrane z: http://nauka
[18]. polska.pl/#/profile/scientist?id=21437&_k=u3li3j
[19]. Bronisław Piłsudski. Pobrane z: http://panda.bg.univ.gda.pl/ICRAP/pl/institutions.html.
[20]. Uchwała Sejmu RP z dnia 22. 06. 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Monitor Polski - rok 2016, nr 0, poz. 633 z dnia 2016-07-08.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Jelonek, B. 2018. Działalność pedagogiczno-prawna Bronisława Piłsudskiego. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 330-337.
Dział
DOŚWIADCZENIE