George Polya i jego dobre rady dla nauczycieli matematyki na tle wybranych koncepcji efektywnego nauczania.

  • Tomasz Wojciech SZWED Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
Słowa kluczowe: matematyka, skuteczność, efektywność, nastawienie na rozwój, odkrycie matematyczne, Polya

Abstrakt

Teza

Skuteczne nauczanie matematyki jest umiejętnością pedagogiczną niezwykle rzadką. Opiera się bowiem na osobowości nauczyciela, jego relacjach z uczniem i efektywnym procesie nauczania – uczenia. Sukces w tym obszarze jest zależny od wielu czynników, ale przede wszystkim od postawy nauczyciela.

 Omówione koncepcje

W artykule zostały opisane strategie skutecznego nauczania oparte na wynikach badań ogólnoświatowych oraz polskich doświadczeniach metodycznych w nauczaniu różnych przedmiotów. Pokazane są strategie oceniania kształtującego, szczególnie efektywne praktyki nauczania promowane przez TC w Nowym Yorku oraz podstawy dobrego nauczania Billa Johnsona i Jo Boaler. Na tle tych koncepcji przedstawiony jest pomysł na nauczanie matematyki Georga Polya. Jego odkrycia opublikowane w 1962 roku zdają się nie odbiegać od nowoczesnych trendów ostatnich kilku lat. 

Wyniki i wnioski

Matematyka i jej nauczanie rządzą się swoimi prawami. Nie mają większego znaczenia metody nauczania i uczenia się uczniów, jeśli podstawą nie jest serdeczność, konsekwencja
i pozytywne nastawienie nauczyciela mającego dobre relacje ze swoim uczniem. Sposoby nauczania pozostają wtedy kwestią drugorzędną

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia

Prezentowany materiał jest syntezą kilku ważnych i efektywnych strategii nauczania. W kontekście problemów z nauczaniem matematyki, które ujawniają się w wynikach egzaminów zewnętrznych, pokazanie ich szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności nauczycieli matematyki, może przynieść bardzo wymierne rezultaty. Zestawienie koncepcji nowych z koncepcją niemal z połowy XX wieku, wydaje się bardzo oryginalne i intrygujące.

Biogram autora

Tomasz Wojciech SZWED, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska

mgr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki w liceum mistrzostwa sportowego w Raciborzu.

Redaktor matematyki w Oficynie Edukacyjnej Krzysztof Pazdro.

Metodyk, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny w OKE Wrocław. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

Doktorant pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim.

Zainteresowania badawcze: efektywne nauczanie i uczenie matematyki, motywacja i wpływ charakteru ucznia i nauczyciela na efekty kształcenia, pomiar dydaktyczny, popularyzacja matematyki.

Bibliografia

[1] Anthony, G., Walshaw, M. (2009). Effective pedagogy in mathematics. Educational Practices – 19. Belley: UNESCO
https://nzmaths.co.nz/sites/default/files/images/EdPractices_19.pdf [Dostęp 31 12 2017]

[2] Bąbel, P., Wiśniak, M. (2008). Jak uczyć, żeby nauczyć? Warszawa: WSIP.
[3] Boaler J. (2016). Mathematical Mindsets. San Francisco: John Wiley and Sons Ltd.

[4]. Brophy, J. (1999). Nauczanie. Educational Practices – 1. Lausanne: UNESCO http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/edu-practices_01_pol.pdf [Dostęp 30.09.2017]
[5]. Dweck, C. (2014). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Muza.
[6]. Fisher, R. (1999). Uczymy, jak myśleć. Warszawa: WSIP.
[7]. Hattie, J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Warszawa: CEO.
[8]. Marzano, R. (2012). Sztuka i teoria skutecznego nauczania. Warszawa: CEO.
[9]. Perrott, E. (1995). Efektywne nauczanie. Warszawa: WSIP.
[10]. Polya, G. (1975). Odkrycie matematyczne. Warszawa: WNT.
[11]. Reid, J. A., Forrestal, P., Cook., J. (1996). Uczenie się w małych grupach w klasie. Warszawa: WSIP.
[12]. Rogers, B. (2005). Uczniowie w szkole. Rzecz o wychowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
[13]. Schneider M., Stern E. (2013). Uczenie się z perspektywy poznawczej: dziesięć najważniejszych odkryć. [W:] Benavides F., Dumont H., Istance D. (2013). Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer.
[14]. Sterna, D., Strzemieczny J. (2012). Organizacja procesów edukacyjnych dla wspierania uczenia się. W: Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. (Red.) Grzegorz Mazurkiewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 126.
[15]. Szwed, T. (2006). System motywowania uczniów. Nowy Biuletyn Szkolny WOM Opole, Nr 1(149), s. 10.
[16]. Walberg, H., Paik, S. (2000). Skuteczne kształcenie. Educational Practices – 3. Lausanne: UNESCO http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/edu-practices_03_pol.pdf [Dostęp 30.09.2017]
[17]. Vosniadou, S. (2001). Jak dzieci się uczą. Skuteczne kształcenie. Educational Practices – 7. Bellegrade: UNESCO http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/edu-practices_07_pol.pdf [Dostęp 30.09.2017]
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
SZWED, T. 2018. George Polya i jego dobre rady dla nauczycieli matematyki na tle wybranych koncepcji efektywnego nauczania. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 317-329. DOI:https://doi.org/10.15503/onis.v8i8.327.
Dział
DOŚWIADCZENIE