Millennialsi - inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie

  • Maria Pawińska Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski Katowice, Bankowa 11B, 40-001 Katowice
Słowa kluczowe: edukacja, millennialsi, uniwersytet, metody nauczania, przemiany społeczne, media społecznościowe, technologia

Abstrakt

Cel badań. Omówienie nowatorskich metod organizacji życia akademickiego w kontekście nieuchronnych zmian społecznych wywołanych globalizacją, głęboką i powszechną zmianą sposobu życia ludzi zaliczanych przez socjologów do pokolenia Y.

Metoda badań. Analiza cech przedstawicieli pokolenia Y, którzy współcześnie stanowią większość polskich studentów i młodych pracowników, dokonana na podstawie statystyk oraz materiałów opracowanych przez badaczy, socjologów, dziennikarzy, pracodawców i wykładowców akademickich. Opis nowych norm postępowania wprowadzanych przez millennialsów oraz ich konsekwencji w życiu społecznym, a szczególnie w środowiskach uniwersyteckich. 

Wyniki badań. Omówienie nowatorskich, zarówno udanych jak i nieskutecznych metod organizacji życia akademickiego będących odpowiedzią na współczesne zmiany obyczajowe. Opis metod wypracowanych i polecanych w amerykańskich szkołach, służących lepszej komunikacji międzypokoleniowej w szkołach wyższych.

Wnioski. Autorka stara się zachęcić środowiska akademickie w Polsce i na świecie do przygotowania się do reformy organizacji życia akademickiego zarówno pod względem strukturalnym, jak i czysto mentalnym

 

Biogram autora

Maria Pawińska, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski Katowice, Bankowa 11B, 40-001 Katowice

Z wykształcenia jest prawnikiem i tłumaczem języka francuskiego. Obecnie zajmuje się kontynuacją edukacji na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Przez kilka lat nauczała języka francuskiego w szkole językowej, zajmowała się również obsługą prawną i biznesową w branży nieruchomości. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół interpretacji prawniczej, literackiej i językoznawstwa. Inne pasje to przemówienia publiczne, przedsiębiorczość i biznes.

 

Bibliografia

1. AIESEC International (2015). Raport YouthSpeak 2015.
2. Arak, P. (2016). Problemy z millennialsami w Polsce. W ich relacje z szefami wpisany jest konflikt, W: Forsal, Pobrano z: http://forsal.pl/artykuly/989396,problemy-z-millenialsami-w-polsce-w-ich-relacje-z-szefami-wpisany-jest-konflikt.html.
3. Bernstein, R. (2009). Don’t trust anyone under 30? [Nie ufaj nikomu prized trzydziestką]. Pobrano z: http://www.nytimes.com/2009/01/14/world/americas/14iht-letter.1.19344224.html?mcubz=0.
4. Cashmore, P. (2013). Top 10 things my generation likes [10 ulubionych rzeczy mojego pokolenia]. Pobrano z: http://ideas.time.com/2013/05/09/the-top-10-things-my-generation-likes/.
5. Grossman, L. (2005). Grow up? Not so fast [Dojrzałość? Nice tan szybko]. Pobrano z: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1018089,00.html.
6. Guiltier, W., Seppanen, S. (2012). The Millennial Generation Research review [Badanie generacji pokolenia millennialsów]. National Chamber Foundation, Washington.
7. Drutman, L. (2008). „The dumbest generation” by Mark Bauerlein [„Najgłupsze pokolenie” Marka Bauerlein]. Pobrano z: http://www.latimes.com/entertainment/la-et-books5-2008jul05-story.html.
8. McCready, R. (2017). Millennials don’t suck, you’re just old and hate change, [Millennialsi die są źli, to ty jesteś stary i nienawidzisz zmian]. Pobrano z: https://venngage.com/blog/millennials-infographic/.
9. Rouse, M. (2015). Millennials (Millennial generation) [Pokolenie millennialsów]. Pobrano z: http://whatis.techtarget.com/definition/millennials-millennial-generation.
10. Shrayber, M. (2016). No, millennials, you actually don’t need „adulting school” [Nie, milennialsi, nie potrzebujecie „szkół dojrzałości”]. Pobrano z: http://uproxx.com/life/millennials-adulting-school/.
11. Sinek, S. (2016). Simon Sinek on Millennials in the Workplace [Simon Sinek na tempt millennialsów na rink pracy]. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJNU.
12. Stein, J. (2013). Millennials: The me me me generation [Millennialsi: pokolenie ja ja ja]. Pobrano z: http://time.com/247/millennials-the-me-me-me-generation.
13. Autor nieoznaczony (2016). 4 ways your school can connect better with millennials [4 sposoby na lepszą komunikacje szkoły z millennialsem]. Pobrano z: http://www.higher-education-marketing.com/blog/millennial-student-recruitment.
14. Autor nieoznaczony, 8 reasons why this is the dumbest generation [8 powodów, dal których to najgłupsze pokolenie]. Pobrano z: http://archive.boston.com/lifestyle/gallery/dumbestgeneration/.
15. Autor nieoznaczony, Millennials coming of age [Dorastający millennialsi]. Pobrano z: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials/.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Pawińska, M. 2018. Millennialsi - inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 215-223.
Dział
TRANSGRESJA