Antropologia i Architektura – o źródłach projektu współpracy badawczej

  • Agnieszka Lewandowska Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
  • Anna Gańko Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Słowa kluczowe: architektura, antropologia, miasto, użytkowanie, diagnoza, projekt, współpraca

Abstrakt

Artykuł przedstawia źródła powstania pilotażowego projektu współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy studentami Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W procesie współpracy studenci korzystali nawzajem z właściwych im narzędzi badawczych i projektowych w celu stworzenia spójnej koncepcji przekształcenia określonych przestrzeni miasta.

Cel badań. Głównym celem tegorocznej edycji warsztatu jest spotkanie dwóch perspektyw patrzenia na miasto: antropologicznej i architektonicznej oraz wypracowanie metody współpracy przedstawicieli obu dyscyplin. Referat ma na celu przedstawienie założeń projektu oraz doświadczeń, które stoją u źródeł jego powstania.

Metody badań. Autorki opierały się na materiałach zdobytych podczas prowadzenia zajęć warsztatowych. Kluczowa była analiza procesu powstawania projektu, podczas której najważniejszymi okazały się nie same metody prowadzenia badań, a wzajemny wpływ i sposoby współpracy pomiędzy studentami Politechniki Warszawskiej, a studentami Uniwersytetu Warszawskiego.

Wnioski. Przeniesienie współpracy interdyscyplinarnej na grunt akademicki owocuje poszerzeniem możliwości wykorzystania antropologicznych metod badania miasta, jako narzędzia wspomagającego proces projektowy.

Biogram autora

Anna Gańko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927

Absolwentka kulturoznawstwa i studentka filozofii w ramach MISH UW, obecnie doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa w IKP UW. W 2016 roku obroniła pracę magisterską o sposobach konstruowania narracji wspomnieniowych opartą na badaniach etnograficznych w wybranych podlegnickich miejscowościach. Jej projekt doktorski kontynuuje tematykę pamięci i porusza jednocześnie zagadnienia związane z antropologią przestrzeni – dotyczy miejsc zniszczonych, opuszczonych i zrujnowanych.

Od 2017 współkoordynuje projekt Antropologia i architektura, w którym młodzi badacze i badaczki z UW współpracują ze studentkami i studentami architektury PW.

 

Pracowała m.in. jako animatorka w Centrum Nauki Kopernik, edukatorka w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz jako badaczka w projektach dotyczących przestrzeni i miasta.

Bibliografia

[1]. de Certeau, M. (2008). Wynaleźć codzienność. Kraków: WUJ.
Eberle, D. (2007). From City to House. A Design Theory [Od skali miasta do skali domu. Teoria projektowania]. Zurych: GTA Verlag.
Godlewski, G. (2016). Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury. Warszawa: WUW.
[2]. Domaradzki, K., Domaradzka, A. (2016) Studium koncepcyjne dotyczące Centrów Lokalnych w Warszawie. Warszawa: SARP.
[3]. Mencwel, A. (2001). Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: WUW.
Palsson. K. (2016). Construction and Design Manual. Public Spaces and Urbanity [Podręcznik konstruowania i projektowania. Przestrzeń publiczna i miejskość]. Kopenhaga: DOM Publishers.
[4]. Rewers, E. (2014). Kulturowe studia miejskie. Projekt badań transdyscyplinarnych, Kultura współczesna, 4, 132-140.
[5]. Rewers, E. (2014). Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie. Warszawa: NCK
[6]. Znaniecki, F. (1973) Socjologia wychowania. Warszawa: PWN.
[7]. www.architektura.um.warszawa.pl (dostęp11.10.2017) Informacje na temat ogłoszenia konkursu oraz regulamin konkursu.
[8]. Caba, A., Latusek, A. (2008). Wielki słownik wyrazów obcych. Kraków: KWN, www.sjp.pwn.pl (dostęp 12.12.2017).
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Lewandowska, A. i Gańko, A. 2018. Antropologia i Architektura – o źródłach projektu współpracy badawczej. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 150-158.
Dział
TRANSGRESJA