Popkulturowa edukacja młodych Meksykanów. Wartości promowane w narkoballadach

  • Monika Dubiel Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
Słowa kluczowe: narkokultura, Meksyk, Narcocorrido, edukacja popkulturowa, wartości

Abstrakt

Cel badań. Wyodrębnienie i omówienie wartości propagowanych w meksykańskich narkoballadach. Analiza wpływu, jaki wywiera przekaz zawarty w tych utworach na meksykańską młodzież oraz udziału narcocorridos w tworzeniu narkokultury.

Metody badań. Przedmiotem badania było dziewięć tekstów meksykańskich  ballad opowiadających o środowisku przestępczym tzw narcocorridos. Przeanalizowane one zostały pod kontem ich aspektu edukacyjnego. Wyodrębnione zostały archetypy, do których nawiązują oraz zidentyfikowane zabiegi  formalne i środki artystycznego wyrazu mające na celu manipulację odbiorcami.

Wyniki badań. W wyniku przeprowadzonej analizy udało się stworzyć wstępny katalog wartości najczęściej pojawiających się w tekstach narkoballad. Wyodrębnione zostały zarówno wartości przedstawiane przez autorów jako pozytywne, jak i te deprecjonowane.

Ograniczenia badań. Głównym ograniczeniem jest długość artykułu niepozwalająca na przeanalizowanie więcej niż kilku tekstów narcocorridos. W przypadku gatunku, w ramach którego w każdym miesiącu pojawiają się setki, a może nawet tysiące utworów, analiza zaledwie kilku jest niewystarczająca i może zostać uznana za mało reprezentatywną.

Zastosowanie badań. Wyniki zaprezentowane w niniejszym artykule mogą stanowić punkt wyjścia dla badaczy zainteresowanych edukacją popkulturową lub popkulturą meksykańską do bardziej wnikliwych badań nad zjawiskiem narcocorrido i jej wpływem na kształtowanie się życiowych postaw młodych Meksykanów.

Wnioski. Wartości, które udało się odnaleźć w analizowanych tekstach zdają się być pozytywnym budulcem porządku społecznego, jednakże, jak wykazuje analiza tekstów piosenek oraz kontekstu ich powstawania, są one poddawane manipulacji i używane do celów gloryfikowania działalności przestępczej oraz propagowania rozwiązań siłowych.

Biogram autora

Monika Dubiel, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Zainteresowania naukowe: społeczne i polityczne problemy współczesnego Meksyku ze szczególnym uwzględnieniem narkobiznesu, religijność ludowa (w tym religie synkretyczne) oraz meksykańska narkokultura. 

Bibliografia

[1]. Astorga, L. A. (1996). Mitología del narcotraficante en México. [Mitologia handlarza narkotyków w Meksyku]. Plaza y Valdés: Ciudad de México.
[2]. BBC, (2002). Tiro de gracia a los narcocorridos. [Cios łaski dla narcocorridos] Pobrane z: news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_1792000/1792999.stm (01.12.2017)
[3]. Quintanilla, B. (2000). Raquenel Villanueva 2000. Pobrane z:
[4]. https://www.musica.com/letras.asp?letra=903247
[5]. Martínez, J. C. (2011). Prohíbe Sinaloa difundir música sobre narco. [Sinaloa zabrania rozpowszechniania muzyki o narco] Pobrane z: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/766327.html (20.06.2017).
[6]. Edberg, M. C. (2004). El Narcotraficante. Narcocorridos and the Construction of a Cultural Persona on the U.S.-Mexico Border. [Handlarz narkotyków. Narcocorrido I konstrukcja podmiotu kulturowego na pograniczu meksykańsko amerykańskim]. Austin: University of Texas Press.
[7]. Elizalde, V. (2003). 118 Balazos. [118 Kul]. Pobrane z: https://www.musica.com/letras.asp?letra=951522 (21.11.2017).
[8]. Elizalde, V. (2001). El escape del Chapo. [Ucieczka Chapo]. Pobrane z: www.musica.com/letras.asp?letra=964990 (2-.11.2017).
[9]. Escoltas de Guerra. (2009). Yo soy el Mayo [Ja jestem Mayo]. Pobrane z: https://www.musica.com/letras.asp?letra=1736040
[10]. Grillo, I. (2012). El Narco. Narkotykowy zamach stanu w Meksyku. Warszawa: Remi Katarzyna Portnicka.
[11]. Los Canelos de Durango (2015). El señor de la Montaña. [Pan gór]. Pobrane z: https://www.musica.com/letras.asp?letra=1119301 (20.11.2017).
[12]. Los Tucanes de Tijuana. (2010). El Diablo. [Diabeł]. Pobrane z: https://www.musica.com/letras.asp?letra=1906013 (20.11.2017)
[13]. Los Tucanes de Tijuana. (2009). El Centenario. [Stulecie]. Pobrane z: www.musica.com/letras.asp?letra=32209 (20.11.2017).
[14]. Maihold, G., Maihold, R. M. (2012). Capos, reinas y santos - la narcocultura en México. [Szefowie, królowe i święci. Narkokultura w Meksyku]. Pobrane z: http://www.maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Narcocultura_en_Mexico_GM_SdM.pdf. (15.07.2017).
[15]. Omar & Sus Amanecidos de la Sierra, (2015). El Rey del Túnel. [Król tunelu]. Pobrano z: https://musicayletras.co/el-rey-del-tunel-chapo-guzman--omar--sus-amanecidos-de-la-sierra/6969/ (20.11.2017).
[16]. Cuéllar, D. P., Frutos, M. V., Guzmán, O., Gamboa Solís, F. M. (2015). Las mujeres en los narcocorridos: idealización y devaluación, conversión trágica y desenmascaramiento cómico. [Kobiety w narcocorridos: idealizacja i deprecjonowanie, tragiczna konwersja i komiczne demaskowanie]. Pobrane z:
[17]. http://www.alternativas.me/attachments/article/63/2.%20Las%20mujeres%20en%20los%20narcocorridos.pdf (01.12.2017).
[18]. Rivera, L. (2008 ). 50 Mil Rosas. [50 tysięcy róż]. Pobrane z: https://www.musica.com/letras.asp?letra=1412281 (20.11.2017).
[19]. Sławiński, S. (2014). Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji. Pobrane z: www.bjk.uw.edu.pl/files/pdf/Slownik_na_strone.pdf (08.03.2018).
[20]. Smoleń-Starowielska, J. (2012). Człowiek wobec apriorycznych wartości - koncepcja kultury Heinricha Rickerta. Kultura i Wartości. Pobrane z: http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2011/11/Smolen-Starowieyska-Czlowiek-wobec-apriorycznych-wartosci4.pdf (03.12.2017).
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Dubiel, M. 2018. Popkulturowa edukacja młodych Meksykanów. Wartości promowane w narkoballadach. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 112-120.