Nauka sfeudalizowana. O wątpliwych kryteriach oceny osiągnięć naukowych

  • Aleksander Kobylarek University of Wrocław

Abstrakt

Artykuł podejmuje  problematykę oceniania dorobku naukowego. Wzięto pod uwagę różnorodne uwarunkowania deformacji  oceny oraz zależność kryteriów od uwarunkowań niemerytorycznych.  Niejasne kryteria oceny pracy naukowej mają szczególne znaczenie dla osób rozpoczynających karierę naukową. Dla debiutantów pierwsze oceny ich prac naukowych są punktami orientacyjnymi, do których odnoszą oni później swoją działalność naukową. Niejasne kryteria mogą zniechęcić  utalentowanych i skierować ich zainteresowania poza naukę.  Lokalne (narodowe) kryteria oceny, nieuwzględniające perspektywy międzynarodowej blokują również jej rozwój poza granicami.

Biogram autora

Aleksander Kobylarek, University of Wrocław
Assistant Professor
Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Kobylarek, A. 2017. Nauka sfeudalizowana. O wątpliwych kryteriach oceny osiągnięć naukowych. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 9-13.