"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

 

Wstęp

Syzyfowe prace. O promowaniu młodych talentów naukowych w Polsce

Aleksander Kobylarek, aleksander.kobylarek@gmail.com

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Dawida 1/3, 50-521 Wrocław

 

 

Streszczenie:

Artykuł podejmuje problematykę barier w promowaniu młodych talentów naukowych w Polsce. Autor, opierając się na obserwacji różnych środowisk naukowych stawia tezy dotyczące podstawowych problemów związanych z  zachęcaniem studentów do pracy naukowej. Podstawowe wnioski wskazują na słabość samych środowisk naukowych, które nie są w stanie wygenerować właściwych kryteriów oceny i nie potrafią stworzyć adekwatnych do wymagań współczesnej nauki, ścieżek awansu naukowego.

 

 

Slowa kluczowe:

 uniwersytet, promocja, talent, Humboldt, student, doktorant

 

Introduction - Sisyphean task. About the promotion of young scientific talents in Poland

Abstract

 

 

Key words:

 

DOI: 10.15503/onis2015.9.11   pdf pełna wersja artykułu