"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Karalne posiadanie narkotyków w świetle

Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 

Łukasz Pilarczyk, lukasz.pilarczyk@amu.edu.pl,

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

Wydział Prawa i Administracji,

Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

 

 

STRESZCZENIE:

Głównym założeniem artykułu jest przedstawienie podstawowych wątpliwości związanych z wykładnią znamienia „posiadanie narkotyków” w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Te wątpliwości są ciągle aktualne, mimo tego, że polski Sąd Najwyższy wydał liczne orzeczenia na ten temat. Zdaniem autora – w przeciwieństwie do opinii Sądu Najwyższego – to znamię winno być interpretowane w wąski sposób, zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia w prawie cywilnym. Odmienna interpretacja może prowadzić do sprzeczności przy przeprowadzaniu wykładni innych pojęć z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Słowa kluczowe: prawo karne, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, nieznaczna ilość narkotyków, posiadanie narkotyków, uzależnienie od narkotyków, środki odurzające

 

 

Penalties for the possession of drugs in the light of the anti-drug laws

 

ABSTRACT

 

The main theme of the article is the presentation of basic doubts connected with the interpretation of the concept "possession of drugs" as used in the anti-drugs laws. These doubts still exist, despite the fact that the Polish Supreme Court have made many pronouncements on the subject. In opinion of author – in contrast to that of the Supreme Court – this 'stigma' should be interpreted in a more narrow way, in accordance with its meaning in civil law. A different interpretation can lead to contradictions in the interpretation of the other terms in the anti-drug laws.

Key words: penal law, anti-drug laws, minimal amount of drugs, drug possession, drug addiction, intoxicant

 

DOI: 10.15503/onis2015.66.73  pdf pełna wersja