"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

O Przemyślu i historii w Senniku galicyjskim Anny Strońskiej

 

Paweł Spyra, e-mail: pawels254@wp.pl

Uniwersytet Rzeszowski,

Al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów

 

STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony został Sennikowi galicyjskiemu Anny Strońskiej. Autorka była znaną i nagradzaną reportażystką i publicystką.  Książka, wydana w 1993 roku, ukazuje obraz XIX- i XX-wiecznego Przemyśla. Miasto na trwałe zapisało się w biografii i twórczości reportażystki. Omówiono sposób ukształtowania narracji, bohatera oraz kategorii czasu i przestrzeni w utworze. Podkreślono obecność ważnych wątków historycznych oraz emocjonalną więź autorki z Przemyślem. Zwrócono uwagę na bogaty rezerwuar gatunków, których cechy wykorzystuje Sennik galicyjski.

Słowa kluczowe: Anna Strońska, Przemyśl, Galicja, historia, reportaż, pamiętnik, esej, druga wojna światowa

 

On history and Przemyśl in the Sennik galicyjski by Anna Strońska

 

ABSTRACT

 This article deals with Sennik galicyjski written by Anna Strońska. The author was a famous award-winning reporter and commentator. The book, written in 1993, portrays a picture of Przemyśl in the 19th and 20th centuries. This is a very important town in the biography and artistic works of the writer. The article discusses the categories of narration, hero, time and space in the work. Sennik galicyjski includes the essential historical plots and emphasized  the especially writer’s bond with Przemyśl. The work makes use of many poetic and literary genres.

 

Key words: Anna Strońska, Przemyśl, Galicia, history, reportage, diary, essay, the Second World War

 

DOI: 10.15503/onis2015.608.614  pdf pełna wersja