"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

„Jesteśmy z wami, ludzie walczącej Korei”. Obraz Korei Północnej w Polskiej Kronice Filmowej 1947 – 1984

 

Marta Maria Matusik, e-mail: martamariamatusik@gmail.com

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

STRESZCZENIE

Zmiany ustrojowe w Polsce po zakończeniu drugiej wojny światowej przyniosły nie tylko przekształcenia dotychczasowej sytuacji wewnętrznej. Polska zyskała także nowych sojuszników, dobieranych wobec ideologicznego klucza. Interesująca wydaje się kwestia, w jaki sposób komunistyczna propaganda przedstawiała w oficjalnych przekazach nowych, pozaeuropejskich sojuszników, na temat których wiedza była z całą pewnością bardzo ograniczona. Szczególnie reprezentatywna dla tego grona jest Korea Północna, której – za sprawą toczącej się w latach 1950-1953 wojny koreańskiej – propaganda poświęcała szczególnie dużo uwagi, zwłaszcza w swoim podstawowym środku przekazu, jakim była funkcjonująca już od 1944 r. Polska Kronika Filmowa. Celem artykułu jest – poprzez analizę kronik poświęconych tematyce koreańskiej – pokazanie, w jaki sposób propaganda starała się tworzyć obraz nowego i nieznanego sojusznika, by uczynić go bliskim sprawy polskiej.

Słowa kluczowe: Korea Północna, propaganda PRL, Polska Kronika Filmowa, stosunki polsko-koreańskie, wojna koreańska

 

"We are with you, the fighting people of Korea"

The image of North Korea in Polish Film Chronicles 1947-1984

 

 

ABSTRACT

 The change in Poland's politcal system with the coming of the Communists after the Second World War brought not only internal changes - new idealogical allies were found in the Eastern Bloc. It is also interesting to see how communist propaganda presented it’s new non-European allies in official communications. Particularly representative of this group is North Korea, to which – due to the 1950-1953 Korean War - communist propaganda devoted much attention, especially through one of the most important propaganda tools - Polska Kronika Filmowa (Polish Film Chronicles). The aim of this article is, by analyzing the Polish Film Chronicles, to show how propaganda portrayed North Korea in order to bring it closer to the Polish cause.

 

Key words: North Korea, communist propaganda, Polish Film Chronicle, Polish-Korean relations, Korean War

 

DOI: 10.15503/onis2015.562.570  pdf pełna wersja