"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Historia i analiza treści pięciu chińskich drzeworytów noworocznych przedstawiających kobiety z dziećmi, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pochodzących z warsztatu Dai Lianzeng z Yangliuqing.

 

Diana Długosz-Jasińska, dianadlugosz@poczta.fm

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa

 

STRESZCZENIE

Praca dotyczy sześciu drzeworytów chińskich ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Odbitki są przykładem chińskiej sztuki ludowej, jaką są obrazki noworoczne (nianhua), pochodzą z warsztatu Wschodzącego Słońca rodziny Dai. Artykuł prezentuje historię dzieł oraz pomieszczenia, w którym były eksponowane odbitki. Wprowadzając temat drzeworytów noworocznych, poddano szczegółowej analizie treści przedstawień odbitek.

Słowa kluczowe: drzeworyt chiński, nianhua, pałac w Wilanowie, Dai Lianzeng, drzeworyty noworoczne

 

 

History and analysis of the content of five  Chinese New Year

woodcuts depicting women and children, from the Museum of King Jan III`s Palace at Wilanów collection, originating from the workshop

of Dai Lianzeng from Yangliuqing.

 

ABSTRACT

 

The fallowing work relates to five woodcuts from the Museum of King Jan III`s Palace at Wilanów collection. The prints are examples of the Chinese folk art known as “New Year Pictures” (nianhua), and they originated in The Rising Sun workshop of Dai family. The article presents the history of the prints and a history of the room in which the prints were exhibited. The topic of New Year Pictures and their content are analyzed in detail.

 

Key words: chinese print, nianhua, palace at Wilanów, Dai Lianzeng, New Year Prints

 

DOI: 10.15503/onis2015.552.561   pdf pełna wersja