"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Wybrane aspekty twórczości Wandy Karczewskiej w perspektywie powieściopisarstwa Nathalie Sarraute

 

Magdalena Kowalska, magdalenakowalska1987@gmail.com

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

 

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest charakterystyka wybranych powieści Wandy Karczewskiej. Analiza niektórych aspektów twórczości pisarki, w szczególności zaś wykorzystywanych przez nią technik narracyjnych, będzie służyła usytuowaniu jej dokonań literackich w kontekście poetyk nowej powieści francuskiej – ówczesnego ruchu awangardowego, który miał niebagatelny wpływ na rozwój nowoczesnej prozy, w tym również powieści postmodernistycznej. Tekst ten jest także próbą zaprezentowania walorów powieściopisarstwa zapomnianej dziś kaliskiej autorki.

Słowa kluczowe: Wanda Karczewska, Nathalie Sarraute, powieść polska, nouveau roman, nowa powieść francuska, narracje, techniki narracyjne, autotematyzm, fikcja literacka.

 

Selected aspects of Wanda Karczewska’s works

from the perspective of the writing of Nathalie Sarraute

 

ABSTRACT

 The aim of this essay is to discuss selected novels of Wanda Karczewska. The analysis includes only specific aspects of Karczewska’s writing, such as narrative techniques, and its major aim is to situate her literary works in the context of the New Novel, a French literary movement which had a significant influence on the development of modern prose, including the postmodern novel. The second, equally important, aim of this text is to present some of the virtues of Karczewska’s forgotten novels to a wider audience.

 

Key words: Wanda Karczewska, Nathalie Sarraute, the Polish novel, nouveau roman, the New Novel, narration, narrative techniques, self-reference

 

DOI: 10.15503/onis2015.528.534  pdf pełna wersja