"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Niewidzialny pochód I. Kambanellisa jako obraz przemian zachodzących w twórczości autora oraz w dramaturgii nowogreckiej lat osiemdziesiątych XX wieku

 

Dorota Jędraś, e-mail: dorota.jedras@gmail.com

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

 

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w dramacie i teatrze greckim w latach osiemdziesiątych XX w. Zmiany te stanowiły duże wyzwanie dla pokolenia dramatopisarzy lat pięćdziesiątych, dlatego też dla ukazania jednej z głównych tendencji w pisarstwie omawianego okresu w artykule zostaje przedstawiona sztuka I. Kambanellisa Niewidzialny pochód oraz omówione zostają recenzje, jakie pojawiły się w greckiej prasie po premierze w 1988 r. Podkreślone zostaje także znaczenie tego dramatu w twórczości I. Kambanellisa oraz zmieniające się wraz z upływem czasu jego oceny.

Słowa kluczowe: Iakovos Kambanellis, dramat nowogrecki, teatr w latach 80. XX w., dramat w latach 80. XX w., Niewidzialny pochód, K. P. Kawafis

 

Iavakos Kambanellis's The Invisible Procession as an example of the transfromation in the author's creativity and new Greek drama of the 1980s.

 

ABSTRACT

 The aim of this article is to present the changes which took place in Greek drama and theatre in the 1980s. These changes constituted a great challenge for playwrights from the 1950s, and for this reason the article discusses Iakovos Kambanellis's play The Invisible Procession as one of the main leteral tendencies of the period. The reviews which the play received in the Greek press after its premiere in 1988 are also discussed.

 

Key words: Iakovos Kambanellis, new Greek drama, theatre and drama in the 1980s, The Invisible Procession, K. P. Kawafis

 

DOI: 10.15503/onis2015.522.527  pdf pełna wersja