"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

 (Prze)pisać siebie. O Zeszytach Piotra Rawicza

Anna Ciarkowska, a.ciarkowska@gmail.com

Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

 

STRESZCZENIE

Piotr Rawicz, francuskojęzyczny pisarz o polsko-żydowskich korzeniach, pozostawił po sobie niedostępne dotąd dla szerszego grona odbiorców Zeszyty – obszerny dziennik, który autor przez lata przepisywał. Efektem tego zabiegu jest tekst, w którym nakładają się na siebie dwie perspektywy diarystycznego „pisania siebie”. Autoterapeutyczna, „zbawcza” praktyka piśmiennicza odsłania mechanizmy radzenia sobie z traumą – doświadczeniem niepoddającym się symbolicznej reprezentacji. Celem artykułu będzie analiza związków między performatywnym aktem pisania a pamięcią traumatyczną.

Słowa kluczowe: Piotr Rawicz, pamięć traumatyczna, Shoah, dziennik, autoterapia, praktyka piśmiennicza

 

(Re)Writing myself. Piotr Rawicz’s Zeszyty

 

ABSTRACT

 Piotr Rawicz, a French-speaking writer of Polish-Jewish origins, left behind him  "Zeszty" - an unique diary, containing a huge collection of notes, writings and poems, which over the years were all rewritten by the author. "Zeszyty" is a kind of overlapping  “double text” in which two perspectives of creating the author's identity are presented. Autotherapy based on writing practice reveals mechanisms of working through a post-war trauma – an experience which undergoes symbolic representation. The aim of the article is to analyze Rawicz’s text and the relations between the performative act of writing and traumatic memory.

 

Keywords: Piotr Rawicz, traumatic memory, Shoah, diary, autohterapy, writing practice

 

DOI: 10.15503/onis2015.517.521 pdf pełna wersja