"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Jak chwalono młodą parę,
czyli o mowach weselnych Andrzeja Chryzostoma Załuskiego

 

Jolanta Kasperek, jolakasperek@gmail.com

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

STRESZCZENIE

W XVII w. krasomówstwo towarzyszyło wszystkim ważnym wydarzeniom z życia politycznego i prywatnego. Okazją do zaprezentowania oratorskiego kunsztu było m. in. wesele. Najważniejsze oracje epitalamijne nazywane były oddawaniem panny i dziękowaniem za nią. Ich budowa i tematy zaś określone przez wypracowaną przez lata konwencję. W artykule przedstawię kompozycję i tematykę tych dwóch gatunków mów weselnych (oddawanie panny, dziękowanie za pannę) oraz analizę wybranych oracji Andrzeja Chryzostoma Załuskiego pod kątem środków służących pochwale.

 

Słowa kluczowe: oracje weselne, oddawanie panny, dziękowanie za pannę, kompozycja mowy weselnej, laudacja nowożeńców, enkomion, pochwała

 

 

How newly-weds were lauded: Wedding speeches by Andrzej Chryzostom Załuski

 

ABSTRACT

 

In the XVII century, oratory accompanied all important political and private events. An opportunity to present one’s elocutionary artistry was, among others, the wedding. The most important orations are called giving a maiden away and giving acknowledgement for a maiden. Their composition and themes were determined by a convention which had been developed over the course of years.  My paper aims to present the composition and the subject area of the two types of wedding speech and the analysis of chosen Andrzej Chryzostom Załuski’s orations, in terms of measures to laudation.

 

Key words: wedding orations, giving a maiden away, giving acknowledgement for a maiden, wedding speech composition, laudation newlyweds, encomium, praise

 

DOI: 10.15503/onis2015.449.455 pdf pełna wersja