"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Zwierzęta w wybranych apokryfach Starego i Nowego Testamentu

 

Monika Wąchocka, wachocka.monika@gmail.com

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków

STRESZCZENIE

Apokryfy nie przynoszą licznych tekstów o zwierzętach, jednak pokazują ich rolę i sposób myślenia o nich chrześcijan starożytnych. Zwierzęta mogą się nawrócić, a także utracić swą drapieżną naturę. W dziejach apostołów znajdują się opowiadania o cudach dokonanych względem zwierząt, którymi apostołowie posługują się w swojej misji. O ile w Biblii treści cechują się powagą, o tyle w apokryfach nie brak fantastycznych cudów i magicznych sytuacji typowych dla tej literatury. Konieczne jest rozważenie tych opowiadań w kontekście ówczesnych pojęć, panujących w czasie i środowisku.

Słowa kluczowe: apokryfy Starego i Nowego Testamentu, zwierzęta w apokryfach, Dzieje Apostolskie

 

Animals in selected apocrypha from the Old and New Testaments

 

ABSTRACT

 

The Apocrypha does not mention animals very often, but it does show their role and perception among the first Christians. Domestic animals can be converted, at the same time losing their predatory instincts. The Acts of the Apostles contain stories about miracles performed by animals, which they used in therir sermons. Inasmuch as the content of the Bible serious, the Apocrypha has no shortage of fantastic miracles and magical situations typical of this literature. It is essential to consider these stories in the context of the concepts prevailing at that time.

 

Key words: Apocrypha of the Old and New Testaments, animals in the Apocrypha, Acts of Apostles

 

DOI: 10.15503/onis2015.427.432  pdf pełna wersja