"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Między reportażem a feature. Teoria i praktyka

 

Paweł Spyra, pawels254@wp.pl

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

 

STRESZCZENIE

   Artykuł stanowi próbę porównania reportażu jako gatunku z pogranicza literatury i publicystyki oraz formy feature ukształtowanej na gruncie amerykańskim w latach międzywojennych. W tekście zawarto ważkie rozważania teoretyczne o wyznacznikach reportażu i feature, a także poetyce noweli jako tertium comparationis. Przywołano przykłady praktycznych realizacji tych form w tekstach współczesnych polskich twórców (Anny Strońskiej, Jagienki Wilczak, Magdaleny Mazur). Artykuł zamyka podkreślenie najistotniejszych różnic pomiędzy reportażem a feature.

 

Słowa kluczowe: reportaż, feature, nowela, Anna Strońska, Jagienka Wilczak, Magdalena Mazur

 

Between reportage and feature. Theory and practice 

 

 

ABSTRACT

 

This article attempts to provide a comparison between reportage (the literary and journalistic writing form) and 'feature' (a form moulded in the USA before the Second World War). This work covers the most important theoretical ascertainments about the determinants of reportage and feature, as well as the short story as a tertium comparationis. Practical examples of both forms are given from the output of contemporary Polish writers (Anna Strońska, Jagienka Wilczak, Magdalena Mazur. The article voncludes with the essential differences between these forms.

 

Key words: reportage, feature, short story, Anna Strońska, Jagienka Wilczak, Magdalena Mazur

 

DOI: 10.15503/onis2015.421.426  pdf pełna wersja