"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Analiza Statusu Organizacji Pożytku Publicznego [OPP]. Stowarzyszenie Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego [NZS UWr] jako jednostka planująca uzyskanie statusu OPP – analiza SWOT.

 

Anna Maciąg, email: anna.maciag.93@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

STRESZCZENIE

Status Organizacji Pożytku Publicznego został szczegółowo określony w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na ich podstawie przedstawiono, kto może zyskać taki status, jakie będzie miał z tego korzyści (m.in. zwolnienia podatkowe) i obowiązki (np. sprawozdawcze). Po przeanalizowaniu przepisów ocenione zostało – z wykorzystaniem dwóch analiz SWOT – czy i kiedy Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego może uzyskać status OPP, a także jakie dla jego działalności niesie on przywileje, a jakie zobowiązania.

 

Słowa kluczowe: Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, NZS UWr, status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

An analysis of the status of a Public Benefit Organisation.

The Independent Students’ Association of the University of Wroclaw

[NZS UWr] as a unit planning to achive such status – SWOT Analisys.

 

ABSTRACT

 

The status of Public Benefit Organisation is specifically defined in the act of 24 April 2003 relating to public benefit and voluntary work. The provisions of the act define which organizations can gain such status, what benefits they may receive (eg. tax exemptions) as well as their obligations.

 An analysis of the regulations assesses if and when the Independent Students’ Association of the University of Wroclaw may acquire the status of Public Benefit Organisation and what preivileges and obligations this would bting.

 

Key words: Independent Students’ Association University of Wroclaw, NZS UWr, NGO, non-govermental organisations

 

DOI: 10.15503/onis2015.409.417 pdf pełna wersja