"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Marketing we współczesnej polityce miejskiej – przykład dużych miast

Dolnego Śląska

 

Kamil Glinka, kamil.glinka1@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest ukazanie roli marketingu we współczesnej polityce miejskiej, zwłaszcza pod kątem działalności władz lokalnych, która służy osiągnięciu przewagi konkurencyjnej nad podobnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacji tego założenia sprzyja analiza zarówno deklarowanej (oficjalnej), jak i rzeczywistej aktywności marketingowej dużych miast Dolnego Śląska: Wrocławia, Wałbrzycha i Legnicy. Zestawienie oraz porównanie tych aktywności pokaże, czy działania marketingowe badanych miast są prowadzone ad hoc, czy też wynikają z założeń dokumentów (strategii) opracowanych i przyjętych przez władze lokalne.

Słowa kluczowe: marketing, polityka miejska, duże miasta, promocja

 

Marketing in contemporary urban policy

– the case of cities in Lower Silesia

 

ABSTRACT

 

The main aim of the article is to present the role of marketing in contemporary urban policy, taking into account especially the actions of local authorities whose goal is to gain a competitive advantage over other similar local government units. With this in view, the author carries out an analysis of the declared (official) and the real marketing activities of the Lower Silesian cities of Wrocław, Wałbrzych and Legnica. The compilation and comparison of these two activities will show whether the marketing activities of the cities in question are conducted ad hoc or are the result of presenting of documents (strategies) prepared and adopted by local authorities.

 

Key words: marketing, urban policy, cities, promotion

 

DOI: 10.15503/onis2015.400.408  pdf pełna wersja