"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Gniew, strach i nadzieja w uporczywych konfliktach międzygrupowych –związek emocji z powstawaniem barier na drodze do pokoju

 

Lidia Pauch, pauch.lidia@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

STRESZCZENIE

Autorka pracy analizuje rolę emocji gniewu, strachu i nadziei w uporczywych konfliktach międzygrupowych oraz w procesie ich rozwiązywania. W sytuacjach trudnych i istotnych dla grupy dochodzi do wytwarzania grupowego nastawienia emocjonalnego, emocji grupowych, kolektywnych. Stymulują one eskalację konfliktu, prowadzą do jego przedłużania czy impasu. Odgrywają rolę w powstawaniu barier na drodze do porozumienia, takich jak: uprzedzenia, stereotypy, deprecjacja, delegitymizacja grupy przeciwnej, błędne koło przemocy. Jednocześnie mogą wywierać pozytywny wpływ i ułatwiać osiągnięcie pokoju.

Słowa kluczowe: konflikty uporczywe, emocje grupowe, emocje kolektywne, gniew, strach, nadzieja, bariery

 

Anger, fear and hope in intractable conflicts:

The importance of emotions in the formation of barriers  in the peace process

 

ABSTRACT

 

The main focus of this paper is to analyze the role of emotions such as anger, fear and hope in intractable intergroup conflicts as well as the process of their resolution. According to Bar-Tal's and Krisberg's concept, an intractable conflict produces a specific ethos that enables an individual to function in stressful conditions. It also influences a tendency to generate collective emotions. These emotions play role in the formation of barriers between sides during the peace process. However, they can also have positive repercussions and encourage the feuding sides to take risks and attenpt a negotiated peace.

 

Key words: intractable conflicts, collective emotions, group, anger, fear, hope, barriers, peace

 

DOI: 10.15503/onis2015.331.337  pdf pełna wersja