"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Osoba z niepełnosprawnością w świadomości uczniów klas szóstych

 

Dominika Przybyszewska, dominika.przybyszewska@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

STRESZCZENIE

Stereotypy wywierają wpływ na funkcjonowanie grup stanowiących mniejszość. Dorośli klasyfikują osoby z niepełnosprawnościami jako oddzielną grupę, przypisując jej negatywne cechy, takie jak: bezradność, trudności z ekspresją emocji, zależność od innych czy izolowanie się. Powszechnie uważa się osoby z ograniczeniem sprawności jako nieszczęśliwe. Przeprowadzone przez autorkę badania na grupie uczniów klas szóstych mają odpowiedzieć na pytanie: Czy ten sposób postrzegania dotyczy również dzieci wchodzących w okres dojrzewania? Głównym problemem artykułu jest obraz osoby z niepełnosprawnością.

Słowa kluczowe: stereotypy, osoby z niepełnosprawnością, spostrzeganie, edukacja integracyjna, stereotyp osoby z niepełnosprawnością, uczniowie, adolescent

 

 

Disabled people in the minds of sixth grade students

 

ABSTRACT

 

The main issue of this article is the image of people with disabilities. Stereotypes have an impact on the functioning of minority groups. Adults classify people with disabilities as a separate group, assigning negative characteristics, such as helplessness, difficulty in expressing emotions, dependence on others, isolation. It is widely considered to be a person with a disability as unfortunate and disadvantaged. Research conducted by the author on a group of sixth grade students attempts to answer the question - Does this also applie to the perception of young people?

 

Key words: stereotypes, people with disabilities, perception, inclusive education, the stereotype of people with disabilities, students, adolescent

 

DOI: 10.15503/onis2015.285.296  pdf pełna wersja