"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Kobiecość w pradziejach - ozdoby w kulturze luboszyckiej

 

Patrycja Amrozińska, anastazja.13@vp.pl

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, 90- 131 Łódź

 

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie ozdób kobiecych charakterystycznych dla kultury luboszyckiej. Omówione zostaną w nim poszczególne elementy biżuterii od przedmiotów noszonych na szyi po te zdobiące dłonie bądź ręce. Dodatkowo zaprezentowane zostaną części stroju mogące pełnić jednocześnie funkcję użytkową oraz dekoracyjną. Badania nad ozdobami kobiecymi łączonymi z kulturą luboszycką są ważnym elementem poznania rzeczywistości okresu rzymskiego i stanowią przyczynek do badań nad istnieniem tejże kultury.

Słowa kluczowe: archeologia, kultura luboszycka, okres rzymski, ozdoby, kobiety

 

Femininity in prehistory - jewellery of the Luboszyce culture

 

ABSTRACT

The purpose of this paper is to present women's ornaments characteristic to the Luboszyce culture. The article discusses particular elements of jewellery, from objects worn round their neck to these decorating hands. Additionally will be presented  Items of clothing which perform both a utilitarian and decorative function are also presented. Research on women's ornaments connected with the Luboszyce culture are an important element in the cognition of the reality of the Roman Period, and are a stimulus to a study of the existence of this culture.

Key words: archaeology, Luboszyce culture, Roman Period, jewellery, women

 

DOI: 10.15503/onis2015.231.234  pdf pełna wersja