"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Romantyczni szaleńcy z głowami w chmurach czy śmiałkowie uparcie dążący do celu? – analiza porównawcza marzeń dzieci z Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) oraz Czaplinka (Polska)

 

Michalina Kasprzak, michalina.kasprzak@amu.edu.pl, Beata Latos, latos.bee@gmail.com, Jonasz Pawlaczyk, jonaszpawlaczyk@wp.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań

 

STRESZCZENIE

Celem referatu jest przedstawienie marzeń uczniów wybranych szkół: w Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) oraz Czaplinku (Polska). Analiza badań powstała w oparciu o wypowiedzi uczniów na temat wykonanych fotografii. Autorskie zdjęcia dzieci i młodzieży były materiałem pomocniczym i wywoławczym do przeprowadzenia wywiadów na temat tego, jakie są marzenia uczniów. Obraz stanowił medium komunikacji i współpracy między studentami a dziećmi i młodzieżą. Wnioski z badań koncentrują się głównie na różnicach i podobieństwach międzykulturowych.

 

Słowa kluczowe: dzieci, marzenia, młodzież, projekt fotograficzny, różnice

międzykulturowe.

 

Romantic maniacs with their heads in the clouds, or daredevils stubbornly pursuing their goal? - A comparative analysis of the dreams of children from Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenya) and Czaplinek (Poland).

 

ABSTRACT

 

The aim of the article is to present the hopes and aspirations of pupils in selected schools in Biharamulo, Laare and Czaplinek. An analysis of the research conducted on the basis of pupils’ answers to questions concerning photographs they had taken. The photographs taken by the youngsters were an aid material in stimulating them to talk about their dreams and asprations. The photographs were a medium of communication and co-operation between students and young people. The conclusions of the research concentrate on intercultural differences and similarities.

 

Keywords: children, dreams, youth, photo project, intercultural difference

 

DOI: 10.15503/onis2015.183.190    pdf pełna wersja