"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

„Who are you?” Wokół fundamentalnych pytań o tożsamość – na podstawie Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla

 

Bogumiła Kurzeja, bogumilakurzeja@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

STRESZCZENIE

„Dziwna baśń” napisana przez angielskiego matematyka od lat inspiruje twórców literatury i sztuki. Fundamentalne pytanie opowieści brzmi: „Kim jesteś?” Te słowa nie tyle budzą lęk, co zmuszają czytelnika do refleksji, która ma ścisły związek z kontekstem filozoficznym, socjologicznym oraz tzw. pytaniami egzystencjalnymi. Artykuł jest zatem propozycją lektury pod kątem poszukiwania własnej tożsamości przez dziewczynkę w baśniowym świecie. Rozpatrywana w tych kategoriach powieść Carrolla staje się jedną z najważniejszych książek na świecie, które poruszają tę kwestię. 

 Słowa kluczowe: Kraina Czarów, baśń, Lewis Carroll, tożsamość, logika snu, Alicja (postać fikcyjna), identyfikacja społeczna, literatura fantastyczna, powieści przygodowe

 

 

“Who are you?” A few words about the fundamental questions of identity

– based on Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll

 

ABSTRACT

 

A "strange tale" written by an English mathematician has inspired creators of literature and art for years. The fundamental question posed by the story is: "Who are you?" These words do not so much evoke anxiety as force the reader to philosophical and sociological and existentual reflection. From this point of view, Carroll's story constitutes one of the most important books in the world dealing with these issues. This article proposes that the book should be read as a search for our own identity, in the shape of a little girl lost in a fairy-tale world.

 

 Key words: Wonderland, a tale, Lewis Carroll, identity, the logic of dreams, Alice (fictitious character), social identification, fantasy literature, adventure stories

 

DOI: 10.15503/onis2015.146.150  pdf pełna wersja