"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

O niebezpieczeństwach podczas ciąży, porodu i połogu w polskich poradnikach medycznych z drugiej połowy XVIII wieku

 

Weronika Kocela, e-mail: weronikakocela@gmail.com

Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

STRESZCZENIE

 Macierzyństwo od wieków uznawane było za prawdziwe powołanie kobiety. Opieka nad dzieckiem i troska o jego zdrowie należały do jej najważniejszych obowiązków. Niemniej jednak historia pokazuje, że przyjście dzieci na świat oznaczało nie tylko radość i szczęście, ale także niepokój o życie i zdrowie ich matek. Okres ciąży, porodu i połogu wiązał się bowiem z występowaniem licznych dolegliwości i chorób, prowadzących do śmierci rodzących. Nic więc dziwnego, że stały się one przedmiotem zainteresowania autorów poradników medycznych. Godne uwagi są zwłaszcza dzieła wydawane w Polsce w drugiej połowie XVIII w., a więc w czasie szczególnego rozwoju medycyny i położnictwa.

Słowa kluczowe: kobieta, położnictwo, historia medycyny, poradniki medyczne, druga połowa XVIII w.

 

 

The dangers occurrimg during pregnancy, labour and childbirth,

as discussed in Polish medical handbooks from second half of the eighteenth century

 

ABSTRACT

 

For centuries, motherhood was recognised as the true vocation of women. Nursing and health care about his health belonged to their most important duties. Nevertheless, history shows, that the birth of a child meant not only joy and happines, but anxieties for the life and health  of their mothers, because the period of pregnancy, labour and childbirth was associated with many afflictions and illnesses leating to death during this period. Little wonder, then, that they were a subject of interests for the authors of medical handbooks. Especially interesting are the  books published in Poland during the second half of the eighteenth century, at the time of significant developments in medicine and obstetrics.

 

Key words: woman, obstetrics, history of medicine, medical guidebooks, second half of the eighteenth century

 

DOI: 10.15503/onis2015.141.145  pdf pełna wersja