Depozyt nieprawidłowy – aspekty podatkowe

Anna Hnatów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań/ Al. Niepodległości 1061-875 Poznań

 

STRESZCZENIE

Depozyt nieprawidłowy wywołuje kontrowersje nie tylko w prawie cywilnym, ale także podatkowym. W artykule starano się przedstawić (z punktu widzenia konsekwencji podatkowych) granice pomiędzy depozytem nieprawidłowym, przechowaniem a pożyczką. Przedstawiono również skutki podatkowe depozytu nieprawidłowego na tle podatku od czynności cywilnoprawnych oraz postępowania w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodu.

 

Słowa kluczowe: depozyt nieprawidłowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, przechowanie, pożyczka, stawka sankcyjna

 

Irregular deposits - tax issues 

 

ABSTRACT

 Incorrect deposits  cause controversy not only in civil law, but also in tax law. The article seeks to identify the boundaries between incorrect deposits , storage and  loan from the point of view of the tax consequences. It also presents the tax consequences of irregular deposits in  tax on civil law of transactions and proceedings of undisclosed sources of income.

 

Key words: irregular deposit, civil law transaction tax, storage, loan, the sanction rate

 

DOI: 10.15503/onis2014-89-96

 

pdf pełna wersja