Rola mediów w konflikcie wietnamskim

Robert Pietrygała, nam64@poczta.onet.pl
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

STRESZCZENIE

Konflikt wietnamski 1964-1975 był najobszerniej filmowaną i najdokładniej relacjonowaną wojną w historii. Konflikt wietnamski pokazywany przez lata, w sposób wyrazisty, często przesadny, odmienny od podawanego przez rządzących rozbudził w społeczeństwie amerykańskim głębokie rozczarowanie. Wojna w Wietnamie ukazana oczami dziennikarzy pokazuje siłę mediów, wpływ na nastroje społeczne i sposób utrwalania przekazywanych wiadomości. Pokazuje siłę dziennikarskiej propagandy oraz fakt, że w każdej chwili media są w stanie zmienić się z powszechnie przyjętej „czwartej władzy” w władzę pierwszą.

 

Słowa kluczowe: Wojna w Wietnamie, media, propaganda, „czwarta władza”, operacja „Tet”, cenzura, Vietcong  

 

The Role of the Media in the Vietnam War

 

ABSTRACT

The Vietnamese conflict in the years 1964-1975 was the most widely broadcast and precisely reported war in the history. Although the atrocities of wars appear similar, the picture of the war in Vietnam was reflected over the years very painstakingly, often more extreme and generally different than the way the authorities interpreted it, hence arousing deep disappointment. , Thus, it revealed the subjectivity, power of journalistic propaganda and the fact that the media are able to transform from the commonly know 4thpower into the first one.

 

Key words: Vietnam war, media, propaganda, fourth power, TET offensive, censorship, Vietcong

 

DOI: 10.15503/onis2014-74-80

 

pdf pełna wersja