Analiza fotograficznego medium

w cyklu autoportretów Pawła Żaka pt. Bliski znajomy

Anna Mazela, Anna.mazela@gmail.com

Akademia Ignatianum w Krakowie

Mikołaja Kopernika 26, Kraków

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza cyklu fotografi i Pawła Żaka pt. Bliski znajomy, a dzięki temu odkrycie również istoty fotografii  i jako fenomenu kulturowego.

P. Żak jest artystą, któremu dokumentalizm fotografi i nie wystarcza, używa więc metafory zwierciadła do ukazania gry, jaka toczy się między osobą i jej lustrzanym odbiciem, a także między poszczególnymi zdjęciami. Cały cykl z 2004 r. stanowi metaforę wewnętrznego dialogu człowieka z samym sobą, opowieść o ludziach w ogóle, a także o artyście i jego narzędziu – fotografii.

 

Słowa kluczowe: Paweł Żak, fotografi a, autoportret, lustro, antropologia wizualna

 

The analysis of the photographic medium in a series of self-portraits entitled “A Close Acquaintance” by Paweł Żak

 

ABSTRACT

The aim of this article is commentary on Paweł Żak’s photographic series entitled A Close Acquaintance and, through this, to reveal the essence of photography as a cultural phenomenon.

Paweł Żak is an artist, for whom the documentary character of photography is not sufficient. He uses the mirror as a a metaphor to show the game between the person and his mirrored image, as in the case of photographs. All series constitute a parable of an internal dialogue of the human with himself. They constitute a story about both a man in general, and about the artist and his tool, photography.

 

Key words: Paweł Żak, photography, self-portrait, mirror, visual anthropology

 

DOI: 10.15503/onis2014-633-638

 

pdf pełna wersja artykułu