Dwie podróże.

O powieściach Dziesięć „polskich” dni Henri’ego Raczymowa

i Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa

Anna Ciarkowska, a.ciarkowska@gmail.com

Uniwersytet Łódzki

Ul. Narutowicza 65, Łódź

Streszczenie

Artykuł jest próbą zestawienia relacji z podróży do Polski – powieści graficznej Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz  Jérémiego Dresa oraz mikropowieści Henri’ego Raczymowa Dziesięć „polskich” dni i pokazania za ich pośrednictwem dwóch różnych sposobów budowania pamięci żydowskich emigrantów we Francji. Skontrastowanie dwóch różnych

pokoleń postpamięci i dwóch różnych spojrzeń na Warszawę, Kraków, „żydowska Polskę”, pozwala na zaobserwowanie trans-generacyjnych przekształceń, jakie zachodzą w strukturze pamięci i ich przełożenia na sposób narracji.

 

Słowa kluczowe: postpamięć, Jérémie Dres, Henri Raczymow, francuska literatura Holocaustu, Shoah, Auschwitz, lieux de mémoire


Two journeys. Ten „polish” days of Henry Raczymow and We won’t see Auschwitz of Jérémie Dres

Abstract

The objective of the article is to compare two stories about journeys to Poland – graphic novel We won’t see Auschwitz of Jérémie Dres and a short novel of Henri Raczymow – Ten « polish » days. The author tries to analyse two diff erent ways of building a jewish memory of French immigrants during their visit and to compare two perceptions of Warsaw, Cracov

and « jewish emptiness ». The results of this analysis allow to make important remarks about transgenerational transformations in memory structure.

 

Key words: postmemory, Jérémie Dres, Henri Raczymow, French Holocaust literature, Shoah, Auschwitz, lieux de

Mémoire

 

DOI: 10.15503/onis2014-626-632

 

pdf pełna wersja artykułu