Teoria reportażu Melchiora Wańkowicza

Marta Kowalska, marta.anna.kowalska@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Artykuł przybliża teorię reportażu Melchiora Wańkowicza, związane z nią techniki, m.in. mozaikarstwo, rozmywanie gatunków, aspekty stylistyczne. Podkreśla samoświadomość twórczą pisarza, stworzenie i stosowanie teorii wychodzącej daleko poza dane czasy. Wskazuje na nierozerwalne powiązania teorii z procesem twórczym oraz efekty, jakie przyniosła postawa autora. Pracę dopełnia zaprezentowanie odbioru postaci M. Wańkowicza przez krytyków.

 

Słowa kluczowe: Melchior Wańkowicz, reportaż, teoria reportażu, książka reportażowa, literatura, literaturoznawstwo

 

Melchior Wańkowicz’s reportage theory

Abstract

The main aim of the article is to present Melchior Wańkowicz’s theory of reportage, including related techniques, such as: mosaic-technique, crossing the line between non-fiction and fiction, stylistic aspects. The analysis emphasizes creative self-awareness of the writer, shows the process of forming and putting theory into practice. The  article indicates an unbreakable link between theory and the creative process of Melchior Wańkowicz. The paper concludes with a presentation of the critic’s reception of author’s work.

Key words: Melchior Wańkowicz, reportage, reportage theory, reportage literature, non-fi ction, fi ction

 

 

DOI: 10.15503/onis2014-620-625

 

pdf pełna wersja artykułu