Przejawy okulocentryzmu we współczesnych mediach

Dobrochna Grabiec, dobrosia.grabiec@hotmail.com
Uniwersytet Jagiellollski
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

STRESZCZENIE

Wszechobecne obrazy zdominowały współczesną rzeczywistość, a przestrzeń medialna zdaje się być tego najlepszym dowodem. Przejawy okulocentryzmu spotykamy na każdym kroku – czytając gazety, przeglądając strony internetowe i prywatne blogi trafiamy na obszerne fotorelacje i sesje zdjęciowe.  Kierowców „atakują” bilboardy, pasażerów linii miejskich reklamy na przystankach. I nawet w domowym zaciszu, mimowolnie przeglądamy tysiące zdjęć udostępnionych przez innych na portalach społecznościowych.

 

Słowa kluczowe: okulocentryzm, media, nowe media, portal społecznościowy, kultura obrazu, fotografia

 

Manifestation of okulocentryzm in contemporary media

 

ABSTRACT

All current images dominate contemporary reality, and the media space seems to be the best proof. Signs of ‘okulocentryzm’  are met at every turn- by reading a newspaper or a magazine, looking through sites and private blogs we are encountering extensive photo reports and photo sessions.  Drivers are attacked by the huge billboards, advertisements assail urban passengers at bus stops. And even in the home,   a sheltered place, involuntarily we  look through thousands of images shared by others on social networks.

 

Key words: Media, New media, social-networking websites, visual culture, photography

 

DOI: 10.15503/onis2014-62-68

 

pdf pełna wersja