Dramaturgia Marii Morozowicz-Szczepkowskiej –

próba przedstawienia i systematyzacji

Agata Janus, agatamariajanus@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Maria Morozowicz-Szczepkowska to rzadko wspominana dziś aktorka i dramatopisarka, której głównym obszarem zainteresowania była kwestia kobieca. Wrażliwa na niesprawiedliwość społeczną, występowała przeciwko rolom generowanym i wymaganym przez patriarchalny świat. W swoich utworach zawarła nie, tylko krytykę otoczenia, ale również pozytywny projekt zmiany, czyli wizję tzw. nowej kobiety. W tekście starano się przedstawić te zagadnienia na tle dokonań epoki, a podstawę referatu stanowiła monografi czna praca magisterska obroniona w 2013 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Słowa kluczowe: kobieca dramaturgia, dramat międzywojenny, sprawa kobiet, feminizm, nierówność społeczna

 

An attempt to describe Maria Morozowicz-Szczepkowska’s dramaturgy

 

ABSTRACT

Maria Morozowicz-Szczepkowska was a Polish actress and a playwright who wrote mostly in the interwar period of 1918-1939. The main area of her concern consisted of women's issues. Being sensitive to social injustice, she courageously spoke out against the gender roles imposed by  society. I also write about the controversial stage interpretations of Szczepkowska, particularly about the idea of the “new woman”, and the  then referred to  proposals of the pre-war feminist movements. The paper is based on my monographic thesis defended in 2013 at the Faculty of Philology, University of Wroclaw.

Key words: feminine drama, interwar drama, women’s issues, feminism, social injustice

 

DOI: 10.15503/onis2014-581-587

 

pdf pełna wersja