Diabeł tkwi w szczegółach – przygotowania do konserwacji

artystycznego zielnika Elizy Orzeszkowej


Sylwia Popławska, sylwia_popławska@o2.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa

Streszczenie

Artykuł opisuje proces przygotowań do konserwacji artystycznego zielnika Elizy Orzeszkowej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Przedstawione interdyscyplinarne działania miały na celu dokładne poznanie historii, techniki i technologii wykonania zabytku oraz jego stanu zachowania. Umożliwiły również opracowanie zgodnych z etyką konserwatorską metod postępowania w trakcie konserwacji.

 

Słowa kluczowe: Eliza Orzeszkowa, Leopold Méyet, zielnik, konserwacja zabytków, plan prac konserwatorskich, suszone rośliny

 

The devil is in the detail – preparations for conservation of an artistic herbarium made by Eliza Orzeszkowa

 

ABSTRACT

The paper presents a process of preparation for conservation and restoration of an artistic herbarium made by Eliza Orzeszkowa, stored in the National Museum of Warsaw. The purpose of the presented interdisciplinary action was thorough recognition of the history, technology of the realization of the artifact and the state of its preservation. Thanks to those actions it was possible to create methods of conservation treatment that were compatible with conservation and restoration ethics.

 

Key words: Eliza Orzeszkowa, Leopold Méyet, a herbarium, conservation and restoration of works of art, restoration and conservation plan, dried plants

 

DOI: 10.15503/onis2014-574-580

 

pdf pełna wersja artykułu