Fenomen XV-wiecznych rot kościańskich. Wymiany leksykalne

Karolina Borowiec, karolina.borowiec90@gmail.com

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Artykuł dotyczy wyjątkowego zabytku języka polskiego, jakim są średniowieczne roty kościańskie – jedyne zapiski tego typu, których część zachowała się w podwójnych redakcjach, brudnopisach i czystopisach. Sytuacja taka pozwala na badanie m. in. tego, w jaki sposób w średniowiecznych kancelariach pracowano nad tekstem przysięgi.

Autorkę interesują wymiany leksykalne (autosemantycznych leksemów niewspółrdzennych). Zestawiając ze sobą odpowiedniki brudno- i czystopisowe, pokazuje charakter danej zmiany i próbuje rekonstruować motywy, dla których zostały one wprowadzone.

 

Słowa kluczowe: roty kościańskie, XV-wieczne roty sądowe, język staropolski, brudnopisy i czystopisy rot, zmiany leksykalne

 

The phenomenon of the fi fteenth-century rota’s judicial oaths of Kościan. The lexical replacements

Abstract

The article focuses on lexical replacements, derived from the fi ft eenth-century polish rote sentences, writt en in Kościan (Wielkopolska). The case of this short notes remains unprecedented in the history of Old Polish language – about 370 sentences survive in two wordings: draft and fair copy; partially writt en and re-writt en by the same hand. Comparing equivalents from draft s and fair copies, the author shows the nature of these replacements and tries to reconstruct the motives for which they were introduced.

 

Keywords: medieval rota’s judicial oaths, lexical replacements, draft s and fair copies, 15th century rota’s judical oaths, Old Polish language

 

DOI: 10.15503/onis2014-566-573

 

pdf pelna wersja artykułu