Twórczość Gianlorenzo Berniniego

– specyfika rzymskich fontann barokowego mistrza

Beata Liwoch, atabahco@gmail.com

Akademia Ignatianum w Krakowie

Ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków

Streszczenie

Rzymskie fontanny Gianlorenzo Berniniego są znakomitym przykładem dzieł sztuki okresu pełnego baroku. Na podstawie ich hermeneutycznej analizy dowodzę, że woda zawiera w sobie cechy, które są kluczowe dla stylu barokowego. W artykule omawiam sylwetkę Gianlorenzo Berniniego, historię zaprojektowanych przez niego fontann, a także cechy, które pozwalają mi utożsamić wykorzystaną w dziele sztuki wodę z istotą baroku: zestawienie natury i kultury, ideę nieskończoności oraz ruch.

 

Słowa kluczowe: Bernini, fontanna, Rzym, barok, woda, przeciwieństwo, nieskończoność, ruch

 

Gianlorenzo Bernini’s Works – Specification of Roman Fountains made by the  Baroque Artist

 

ABSTRACT

Gianlorenzo Bernini’s fountains in Rome are tremendous examples of late baroque works of art. In this article I am going to prove that water incorporates characteristics of the late baroque, on the basis of hermeneutic analysis. Firstly, the article presents Bernini as an artist. Further on, a brief story of his fountains is introduced, and finally the characteristics which enabled me to connect the idea of water with the essence of baroque, a juxtaposition of nature and culture, the idea of infinity and motion, are explored.

Key words: Bernini, fountain, Rome, baroque, water, contrast, infi nity, motion

 

DOI: 10.15503/onis2014-557-565

 

pdf pełna wersja artykułu