Co mówi autyzm? Spojrzenie filozofii języka w oparciu o myśl Ludwiga Wittgensteina  i Johna Searle’a

Mateusz Karaś , mkaras@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Celem tego artykułu jest odniesienie niektórych koncepcji z filozofii języka do kwestii autyzmu. Przykłady osób z różnymi niepełnosprawnościami pokazują, że język nie jest tym samym dla każdego. Osoby z autyzmem są jednym z takich przykładów, który może nam ukazać różnice w postrzeganiu i używaniu języka przez jednostki, co może dać szerszą perspektywę w spojrzeniu na sam język. Artykuł ten jest głównie oparty na dwóch eksperymentach myślowych zaprezentowanych przez Ludwiga Wittgensteina: „żuk w pudełku” oraz Johna Searle’a: „chiński pokój”, których zestawienie pokaże, że możemy rozumieć zarówno autyzm, jak i język w odmienny niż dotychczas sposób.

 

Słowa kluczowe: autyzm, język, filozofia języka, Ludwig Wittgenstein, John Searle, chiński pokój, żuk w pudełku, komunikacja

 

What does autism say? Philosophy of language perspective based on ideas of Ludwig Wittgenstein and John Searle

 

ABSTRACT

The aim of this paper is to refer some ideas of philosophy of language to autism. People with autism are one of such examples that can show us differences in perceiving and using language by individuals which can give us a  broader perspective on language itself. This paper is mainly based on two mental experiments brought by Ludwig Wittgenstein - “beetle in the box” and John Searle - “Chinese room”, to show that we can understand language and autism in different way.

 

Key words: autism, language, philosophy of language, Ludwig Wittgenstein, John Searle, beetle in the box, Chinese room, communication

 

DOI: 10.15503/onis2014-54-61

 

pdf pełna wersja