To serve the Empire: Roman eagle as a divine messenger

and guardian of majesty of the first Roman Emperor,

Octavianus Augustus ₍₆₃BC-₁₄AD. Politics — culture — belief

Hadrian L. Kryśkiewicz, hadrian@poczta.ig.pl

Uniwersytet Szczeciński

Al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin

Streszczenie

Głównym celem niniejszej pracy stała się prezentacja symboliki rzymskiego orła na przykładzie okresu rządów princepsa Oktawiana Augusta (44/31 przed Chr. - 14 n.e.), poprzez zgłębienie genezy, zastosowania oraz roli ideowej jego wizerunku w sztuce i kulturze Imperium Romanum. Analizie poddane zostają zarówno świadectwa pisane autorów starożytnych, jak i liczne zabytki kultury materialnej (numizmaty, gemmy). Rozważania uzupełniają uwagi odnośnie początków wizerunku orła jako  rozpoznawalnego atrybutu cesarskiego (władzy cesarskiej).

 

Slowa kluczowe: Rzym, starożytność, orzeł, symbolika, kultura, sztuka, Oktawian August, I w. przed Chr., I. w. n.e.

 

Abstract

The presented paper focuses on comprehending the symbolism, variety and scale of the eagle’s image implementation in art and broadly named culture of ancient Rome of the Augustan age (ca. 27 B.C.-14 A.D.). Both literary, numismatical, as well as gemmoglyptical evidence are examined, in our att empt to bett er understand the ideological notion of the fawn bird’s image in the ancient times.

 

Key words: antiquity, Rome, Augustus, eagle, culture, art, symbolism, Ist c. B.C., Ist c. A.D.

 

DOI: 10.15503/onis2014-532-551

 

pdf pełna wersja