Język jako element podstawowy

narodowej tożsamości na przykładzie

serbsko-chorwackiego obszaru językowego

Marta Maria Matusik, martamm93@tlen.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Rozpad Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX w. ujawnił siłę antagonizmów narodowych, które wyraziły się także w odrzuceniu wspólnego języka (jakim był utworzony w połowie XIX w. w wyniku standaryzacji spokrewnionych dialektów język serbsko-chorwacki), jako formy serbskiej dominacji i konstytuowania odrębnych języków – chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego. Tematem artykułu jest zagadnienie odrębności językowej Serbów, Chorwatów, Bośniaków i Czarnogórców, traktowanej jako element budowania ich narodowej tożsamości oraz wynikająca z tych dążeń polityka językowa poszczególnych państw.

 

Słowa kluczowe: państwa bałkańskie, polityka językowa, tożsamość narodowa, języki południowosłowiańskie

 

Language as a fundamental element of national identity - an example of the serbo-croatian language area

Abstract

The present paper is concerned with the issue of the linguistic distinctiveness of Serbs, Croats, Bosnians and Montenegrins, treated as part of  development their national identity and aspirations resulting from these language policies of individual countries. The paper reveals the historical and social background of the pro blem, in order to show how important it is for

every nation to have its own language.

Key words: language policy, Balkan countries, national identity, South Slavic languages

 

DOI: 10.15503/onis2014-490-496

 

pdf pełna wersja