Wojny napoleońskie na Dolnym Śląsku

w latach ₁₈₀₆-₁₈₀₇ oraz ₁₈₁₃-₁₈₁₄

Marek Szalkiewicz, marekszalkiewicz1990@gmail.com

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Ul. Sejmowa 5, 59-220 Legnica

Streszczenie

W artykule zaprezentowano działania armii francuskiej na obszarze Dolnego Śląska, które wydarzyły się w latach 1806-1814. Omówiono poszczególne wydarzenia, łącznie z najważniejszymi bitwami i oblężeniami. Przedstawiono także skutki zawarcia traktatu pokojowego w Tylży oraz sytuację w rejonie, w okresie pomiędzy kampaniami. Na końcu tekstu opisano skutki wojen oraz postanowienia Kongresu Wiedeńskiego dotyczące Dolnego Śląska.

 

Słowa kluczowe: Napoleon Bonaparte, armia, bitwa, oblężenie, sekularyzacja, kontrybucje, mieszkańcy, Kongres Wiedeński

 

Napoleonic Wars in Lower Silesia in 1806-1807 and 1813-1814

ABSTRACT

This article presents the operations of the French army in Lower Silesia, which happened from 1806 to 1814. Discussed the various events, including the most important battles and sieges. It Introduces also the consequences of the  peace treaty in Tylża, and the situation in the region in the period between campaigns. Finally it includes the contents of the effects of war and the resolutions of the Congress of Vienna , which involved Lower Silesia.

Keywords: Napoleon Bonaparte , army, batt le, siege, secularization, contributions, people, Congress of Vienna

 

DOI: 10.15503/onis2014-448-454

 

pdf pełna wersja