Idea ofiary u Edith Stein

Agata Płazińska, agataplazinska@o2.pl
Akademia Ignatianum w Krakowie
Ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków

 

Streszczenie

Autorka podejmuje próbę wykazania ważności ofi ary, którą złożyła z siebie Edith Stein. Analizuje ten czyn  za pomocą myśli ks. Józefa Tischnera i Emmanuela Levinasa; z punktu widzenia fenomenologii. Elementem spajającym jest biografi a Edith Stein i łączące się z jej życiem liczne analogie z Pisma Świętego. Głównym punktem prezentowanego artykułu jest założenie, iż ofiara Edith Stein była wiodącą ideą jej życia.

Słowa kluczowe: Edith Stein, ofiara, filozofi a, Józef Tischner, krzyż, fenomenologia.

 

The idea of sacrifi ce at Edith Stein

Abstract

The author attempts to demonstrate the validity of the sacrifice that Edith Stein  made of herself, and analyzes the deed by thoughts of Józef Tischner and Emmanuel Levinas, from the point of view of phenomenology. The connecting element is the biography of Edith Stein and many analogies from Bible. The main point of the present article is the assumption that the victim Edith Stein was the most important idea of her life.

Key words: Edith Stein, sacrifi ce, philosophy, Jozef Tischner, cross, phenomenology

 

DOI: 10.15503/onis2014-43-47

 

pdf pełna wersja